Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 25.09.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Ishrana i fizička aktivnost kod bolesnika u šećernoj bolesti“ kandidata Adnana Imširovića, studenta integrisanog studijskog programa Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.