Prof. dr Radoslav Galić – rezultati ispita


Matematika – ispit održan 09.09.2023. godine.

Redni broj  Broj indeksa Kolokvij/pismeni Usmeni  Ocjena
1. 016/21-MT 6 11 5
2. 002/22-AR 5 11 5
3. 012/21-INI 6 20 5
4. 012/22-BS 6 59 6

Linearna algebra I – ispit održan 09.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Kolokvij/pismeni Usmeni Ocjena
1. 039/22-MiF 6 30 5

Napomena: Uvid u radove i upis ocjene održati će se u srijedu, 20.09.2023. godine u 11.00 sati.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 11.09.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Eterična ulja, svojstva i primjena kandidatkinje Emine Hasifić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 24.07.2023. godine do 07.08.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-427-1/23 od 09.09.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 15.09.2023. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.