Prof. dr Jasminka H. Halilović – rezultati ispita


Biologija sa humanom genetikom – ispit održan 14.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa I parc.

II parc.

31.05.

Završni ispit

14.06.

Sem. rad Vježbe praktični AKT. Ukup. bodova Završni ispit 19.07. Završni ispit 14.09.
1. 031/22-RA 10             13 16
2. 009/22-MF 9 12   15 USL 5     9,5
3. 004/22-S 11,5 9,5 10,5         14 6
4. 015/22-MF 8 8,5 8,5 20 + 5     16
5. 005/22-FT     0         14 3
6. 006/22-ST 11 9,5 11,5 15 + 3   13 36
7. 002/20-FT 11             19  
8. 001/18-FA                 16

Studenti koji imaju 16 i više bodova na završnom testu 14.09.2023. godine su prošli.

Upis ocjena i uvid u radove obaviće se u utorak, 26.09.2023. godine u 12.00 sati u praktikumu za biologiju.

Ukoliko ste spriječeni da dođete na upis ocjene indeks ostavite u studentsku službu.