Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2022/23. godine


Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u zimskom semestru akademske 2022/23. godine.

Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to:

 • JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe);
 • Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje, Brčko (za Stomatologiju);
 • JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (za sve programe osim Stomatologije);
 • PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“ Tuzla (Sestrinstvo);
 • Zdravstvena ustanova „Petković“ Šamac (Sestrinstvo);
 • Poliklinike Azabagić Tuzla (za Stomatologiju);
 • Ordinacija za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica Dr. Nusret” u Brčkom (za Stomatologiju), i
 • PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli (za Farmaciju).

Pored navedenih ustanova, studenti mogu obavljati stručnu praksu i u drugim zdravstvenim ustanovama, ukoliko je to dozvoljeno u skladu sa pravilima tih ustanova.

Studenti su dužni da se prijave na jedan od sljedeća dva načina, i to:

 1. a) slanjem e-maila na adresu ss@eukallos.edu.ba ili
 2. b) prijavljivanjem u studentskoj službi.

Prijave se podnose najkasnije do 10.11.2022. godine, a prijave koje stignu poslije ovog roka, neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, broj indeksa, naziv ustanove u kojoj student želi obaviti stručnu praksu. Npr: „Marko Marković, broj indeksa 153/11-FA, prijavljuje se za obavljanje stručne prakse u UKC-u Tuzla u zimskom semestru 2022/23. godine“.

Studentima koji se prijave za obavljanje kliničko-bolničke prakse biće izrađene akreditacije sa njihovim imenom i prezimenom, a koje će moći preuzeti po isteku roka za prijavu.

Više informacija se nalazi u Uputstvu za obavljanje stručne prakse, te upućujemo sve studente da se upoznaju sa njegovim sadržajem. Uputstvo se može pronaći na web-stranici Univerziteta na linku:

http://eukallos.edu.ba/strucna_praksa/Uputstvo%20za%20praksu.pdf

Posebni uslovi za obavljanje prakse:

1) Studenti su dužni da, prije obavljanja stručne prakse, izvrše obaveznu sanitarnu obradu i dostave o tome dokaz zdravstvenoj ustanovi (sanitarna knjižica), te da imaju čiste uniforme i čistu obuću za vrijeme obavljanja stručne prakse u zdravstvenoj ustanovi.

2) UKC Tuzla će studente Univerziteta, koji tamo obavljaju praksu, blagovremeno, na primjeren način, upoznati sa propisanim kućnim redom, i to na zajedničkom uvodnom predavanju. O terminu održavanja ovog predavanja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice Univerziteta. Studenti su dužni da se za vrijeme obavljanja stručne prakse ponašaju u skladu sa visokim etičkim i moralnim standardima, kao i da se prema opremi Centra ponašaju sa pažnjom dobrog domaćina.

3) Studenti studijskog programa Radiologija, koji žele da obave stručnu praksu na UKC-u Tuzla, dužni su da obave prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja. Pregled se obavlja u Domu zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla u Službi specifične zdravstvene zaštite – Medicina rada.

Za ovaj pregled potrebno se, takođe, prijaviti, tako što se studentskoj službi dostavi sljedeće:

 1. od porodičnog ljekara popunjen i ovjeren obrazac historije bolesti, oboljenja, povreda ili invalidnosti (obrazac se može pronaći na web-stranici ili u studentskoj službi), i

Studenti koji su već ranije obavili prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja, i koji imaju važeći nalaz, nisu dužni da obavljaju pregled ponovo

Prof. dr Radoslav Galić


Matematika I – ispit održan 15.10.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa  Kolokvij Usmeni Ocjena
1. 010/21-AR 6 60 6

Matematika II – ispit održan 15.10.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Kolokvij Usmeni Ocjena
1. 016/21-MT 6 11 5

Kompleksna analiza – ispit održan 15.10.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Kolokvij Usmeni  Ocjena
1. 009/21-MrMIF 6 35 5

Uvid u radove 22.10. i 29.10.2022. godine u 12.00 sati.

Obavještenje za studente Tehničkog fakulteta


Poštovani,

Javljam Vam se ispred Udruženja studenata elektrotehnike – EESTEC LC Tuzla. Naime, već duži period kao Udruženje radimo na projektu za koji vjerujemo da predstavlja veliku priliku za studente Vašeg fakulteta, a to je JobFair 2022 [1] – Sajam zapošljavanja i praksi za studente tehničkih fakulteta, koji će se održati 26.10. i 27.10. u Univerzitetskoj dvorani.

Sama misija i vizija JobFaira jeste da bude most koji spaja studente tehničkih fakulteta koji potražuju praksu i zaposlenje, te poslodavce koji potražuju radnike shodno svojim potrebama i potrebama tržišta. Također, tranzicija između akademskog svijeta i realnog sektora nimalo nije lagana te kroz niz aktivnosti JobFair-a, studenti će imati priliku pobliže upoznati radnu atmosferu i navike svojih potencijalnih poslodavaca i na taj način pronaći okolinu u kojoj vide svoju radnu karijeru.

Aktivnosti JobFair-a su:

*Sajam: Sama forma ovog projekta podrazumjeva štandove na kojima kompanije kao izlagači imaju priliku da kroz vizuale i kratke intervjue upoznaju studente tehničkih fakulteta sa svojom domenom rada te prilikama koje oni nude;

*Case study: Case study kao segment JobFair-a predstavlja period tijekom kojeg učesnici dobivaju problem iz stvarnog svijeta, najčešće neki problem sa kojim se uposlenici određene kompanije mogu susresti prilikom rada u istoj;

*Brzi poslovni razgovori: Sama forma brzih poslovnog razgovora (Business speed dating) primjenjuje se u poslovnom smislu s ciljem da bi se sudionici takvih događanja u kratkom vremenu upoznali te inicirali poslovnu suradnju.

*Predavanja: Na ovom segmentu sajma će predstavnici kompanija održati nekoliko prezentacija na različite teme, o kojima sudionici nemaju priliku mnogo čuti u svakodnevnom životu. Teme koje će biti obrađivane se tiču generalno rada u industriji, te najčešćim problemima s kojima se uposlenici susreću;

*EESTECafè: Na EESTEC kafi će svi učesnici imati priliku provesti vrijeme sa predstavnicima kompanija u jednoj veoma opuštenoj atmosferi te razgovarati o svemu što ih interesuje, bilo to formalno ili neformalno, te na taj način riješiti eventualne nedoumice iz domene rada u industriji ili specifično u toj kompaniji;

*Stručne posjete kompanijama: Prilikom ovog dijela, učesnici će imati priliku uživo posjetiti neku od kompanija učesnica sajma. Ovo je izvrsna prilika svim sudionicima da steknu pravi dojam o radu u kompaniji te da iz prve ruke iskuse radno okruženje kompanije u kojoj vide prikladno mjesto za razvoj svoje karijere;

Ovim putem Vas pozivamo na animiranje studenata Vašeg fakulteta da svojim prisustvom obogate sam događaj te da kroz sam JobFair dobiju jedinstvenu i unikatnu priliku da definišu svoju budućnost.

Kako je broj učesnika na pojedinim aktivnostima ograničen, na linku možete pristupiti prijavi za učešće na projektu [2]. Štanove je moguće obići oba dana sajma u periodu od 10:00h do 15:30h te za njihov obilazak nije potrebno ispuniti prijavu.

Links:
——
[1] https://www.instagram.com/jobfair_tuzla/
[2] https://forms.gle/TbzFpsV3fKGQT5Yr5

Srdačan pozdrav,

Una Ukejnović, Koordinator projekta

ukejnovic.una@gmail.com

+38762864042