Objava u dnevnim novinama “Glas Slavonije” dana, 06. oktobra 2022. godine


EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DOBIO AKREDITACIJU DRŽAVNE AGENCIJE ZA VISOKO OBRAZOVANJE
Na sat vremena od Osijeka otvoren privatni studij medicine s akreditacijom
 

Evropski univerzitet Brčko krajem siječnja ove godine postao je akreditirana visokoškolska ustanova u BiH. To znači da je komisija nacionalne Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete Bosne i Hercegovine studijima na tom sveučilištu dalo jednak validitet kao i onim državnim. Samim time Evropski univerzitet Brčko od ove je akademske godine počeo upis studenata prve godine medicine na svom Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo.

Kako kažu na Evropskom univerzitetu, time se Osječanima, ali i svima s područja istočne Hrvatske koji imaju ambiciju studirati medicinu, a koja je deficitarna u cijeloj Europskoj uniji, otvara mogućnost da to učine na manje od sat vremena od Osijeka. Recimo kako za upis na studij medicine nije potrebno prolaziti prijamni ispit. Budući da je riječ o privatnom sveučilištu, studij se plaća po godini. Kako bi se ipak stimuliralo mlade koji se žele posvetiti medicini, prva godina studija plaće se samo 50 posto iznosa. Cijena godine studiranja inače je 10.000 konvertibilnih maraka, ili 40.000 kuna, a prva godina s popustom od 50 posto iznosi 20.000 kuna, ili 5000 konvertibilnih maraka. Studij je redovit i zahtijeva ili putovanje od oko sat vremena ili život na području Brčkog. Iako je najam stanova, koje studenti obično dijele, u susjednoj BiH prilično povoljan, Evropski univerzitet Brčko započeo je gradnju sveučilišnog kampusa s restoranom i svim potrebnim sadržajima, uz moderne, prostrane i suvremeno opremljene učionice, laboratorije i kabinete.

Iz Rektorata Evropskog univerziteta Brčko, na čelu kojega je ugledni osječki prof. dr. sc. Radoslav Galić, inače dugogodišnji dekan Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo u Osijeku, kažu kako je studij medicine iznimno kvalitetan i zbog opreme kojom Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo raspolaže. Tako je među rijetkima u Europi koji posjeduju plastificirane kadavere za anatomiju, a samu anatomiju, među ostalima, predaje i prof. Slobodan Marinković, jedini europski profesor anatomije koji je napisao udžbenik u posljednjih 20 godina. Katedre inače drže eminentni europski stručnjaci iz Hrvatske, Srbije, BiH i Slovenije, a među njima su i brojni ugledni liječnici iz Osijeka.

Na Evropskom univerzitetu Brčko svjesni su negativnih konotacija koje se vežu uz studiranje na privatnim fakultetima u Bosni i, kažu, od toga ne mogu pobjeći, ali njihove diplome danas se ratificiraju jednako kao i one državnih sveučilišta. Posebno su ponosni na činjenicu da su na međunarodnoj rang-ljestvici koju objavljuje Webometrics konstantno među prvih deset u BiH od čak 47 ustanova, a u prva tri od privatnih ustanova. Recimo i kako uz dodiplomski i diplomski studij nude i doktorske studije, a kažu i da, vezano uz studij medicine u Hrvatskoj, na pet onih koji ga žele upisati studij upiše samo jedan kandidat. Stoga vjeruju kako će onih koji se žele obrazovati za ovo iznimno humano i traženo zanimanje biti. Inače, u Hrvatskoj postoji samo jedan privatni fakultet medicine, pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, a u pripremi je i otvaranje privatne medicine u Puli. U susjednoj BiH tri su privatna fakulteta medicine i četiri državna.

S obzirom na to da se radi o ustanovi koja je sveučilišna, važno je napomenuti da su već uhodani studijski programi na Pravnom, Ekonomskom, Pedagoškom i Fakultetu tehničkih nauka. Odlično funkcioniraju i smjerovi sestrinstva, fizioterapije, radiologije, kao i vrlo zahtjevni studiji farmacije i stomatologije. Ozbiljnost izvođenja nastavnih procesa jamče više od 200 angažiranih nastavnika i brojni ugovori s ustanovama u kojima se obavljaju praktične vježbe. PR

Na sat vremena od Osijeka otvoren privatni studij medicine s akreditacijom (glas-slavonije.hr)