Prof. dr Halid Žigić


Elektrotehnika sa elektronikom – ispit održan 12.10.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 001/19-INI/V 55 6
2. 018/21-DS 55 6

Osnove informatike – ispit održan 12.10.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 004/21-RNO 55 6