Prof. dr Sead Ahmetagić- termin kolokvija I


Obavještavaju se studenti da će se kolokvij I iz predmeta Infektologija i Infektologija i pridružena njega kod prof. dr Seada Ahmetagića održati u srijedu, 16.11.2022. godine. Infektologija u 08.00 sati, a Infektologija i pridružena njega u 12.00 sati.