Prof. dr Haris Huseinagić – odgođena predavanja


Obavještavaju se studenti da su predavanja kod prof. dr Harisa Huseinagića iz predmeta Radiologija i nuklearna medicina i Dentalna radiologija zakazana za srijedu, 19. oktobra odgođena. Novi termin predavanja biće naknadno objavljen.

Novi uspjeh naših profesora


UKC Tuzla

KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNU HIRURGIJU

Urađena rekonstrukcija trikuspidne valvule upotrebom ekstracelularnog matriksa

Na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju UKC Tuzla, po prvi put u Bosni i Hercegovini urađena je rekonstrukcija trikuspidne valvule upotrebom ekstracelularnog matriksa.
Tim ljekara i medicinskih tehničara klinike, pod vođstvom kardiohirurga Doc. dr. Mustafe Tabakovića, načelnika Klinike, uradio je totalnu rekonstrukciju trikuspidne valvule kod pacijenta sa teškom trikuspidnom insuficijencijom i srčanim popuštanjem kao posljedicom endokarditisa.
Ekstracelularni matriks predstavlja decelularizirani matriks kojim se vrši rekonstrukciju bolesnih tkiva pacijenta kod kardiohirurških zahvata.
Ekstracelularni matriks omogućava ćelijama endokarda spajanje sa arteficijalnim tkivom te pruža prirodnu potporu i rekonstrukciju oštećenog srčanog tkiva.
Ranije metode su često zahtijevale plasiranje vještačkih bioloških i mehaničkih (metalnih) tijela.
Doc. dr. Mustafa Tabaković je nastavnik na Medicinskom fakultetu Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli.