Prof. dr Jasminka Sadadinović


Industrijska proizvodnja lijekova- ispit obavljen 11.02.2022.godine

          Br. indexa                Ocjena

  1. 020/18-FA/V                     6
  2. 019/18-FA                        6
  3. 001/18-FA/V                     6
  4. 009/18-FA                        6

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 14.02.2022.godine


 I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Utjecaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na situacijsku efikasnost džudista“ kandidata Envera Šeperovića, studenta II ciklusa studija na studijskom programu Sportski trener, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 09.12.2021. godine do 23.12.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-49-1/22 od 14.02.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 16.02.2022. godine sa početkom u 10:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Uloga vitamina D u neurodegenerativnim oboljenjima“ kandidata Muamera Đedovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija studijskog programa Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 18.01.2022. godine do 01.02.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-50-1/22 od 14.02.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 19.02.2022. godine sa početkom u 10:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.