Prof. dr Jasminka H.Halilović


Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih nauka

Rezultati sa ispita iz Mikrobiologije sa parazitologijom od 19.2.2022.

  1. 008/19-MF BROJ BODOVA = 70   OCJENA  SEDAM (7)
  2. 001/19-MF BROJ BODOVA = 76   OCJENA  OSAM (8)
  3. 028/20-ST BROJ BODOVA = 96   OCJENA  DESET (10)
  4. 019/19-MF BROJ BODOVA = 70   OCJENA  SEDAM (7)
  5. 014/21-MF BROJ BODOVA = 56   OCJENA  ŠEST (6)
  6. 015/21-MF  BROJ BODOVA = 28   OCJENA  PET  (5)

 

PRAVNI FAKULTET  SMJER FORENZIKA

OSNOVI FORENZIČKE BIOLOGIJE

      1.006/21-FO  BROJ BODOVA = 80   OCJENA  OSAM (8)

 

ISTRAŽIVAČKI RAD U FORENZIČKIM LABORATORIJAMA

     1.005/20-FO BROJ BODOVA = 82   OCJENA  OSAM (8)

 

PREDMETNI NASTAVNIK: H.Halilović Jasminka

U Tuzli, 20.2.2022.