Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 02.02.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Predklinička i klinička ispitivanja novih lijekova“ kandidata Emila Sejdinovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 18.01.2022. godine do 01.02.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-40-1/22 od 02.02.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 05.02.2022. godine sa početkom u 10:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Prof. dr Azijada Beganlić


 

Ekologija i higijena radne sredine- ispit održan 01.02.2022.godine 
 
 
Index broj                  Scor           Ocjena
 
1. 012/20-S/V.            47/50                9
2. 011/21-SI.              47/50                9
3. 028/20-ST.             38/50                7
4. 011/20-ST              43/50                8
5. 014/20-ST.             39/50                7