Prof. dr Nikola Ilanković


Neurologija sa pridruženom njegom – ispit obavljen dana 26.01.2022.godine

          br. indexa                          ocjena

 1. 012/18-S                                   8
 2. 005/21-S/V                               8
 3. 029/18-S/V                               6
 4. 034-19/S/V                               6
 5. 032/18-S/V                               6
 6. 033/19-S/V                               7
 7. 005/19-S/V                               6
 8. 011/18-S/V                               6

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom – ispit obavljen dana 26.01.2022.godine

         br. indexa                          ocjena

 1. 026/20-ST                                9
 2. 008/19-ST                                8
 3. 006/19-ST                                7
 4. 011/19-ST                                9