Prof. dr Zinaida Karasalihović


EVROPSKI UNIVERZITET “KALLOS”  TUZLA- Fakultet zdravstvenih nauka-stomatologija 

II godina

2021/2022 šk.god.

PREDMET: CERVIKOFACIJALNA PATOLOGIJA

 Ukupan broj bodova, januarski ispitni rok 2. termin  09.02.2022.

Redni broj

Br. indexa

Broj  bodova

1.       

008/20-ST

 87

2.       

006/20-ST

 80

3.       

014/20-ST

 62

4.       

015/20-ST

 95

5.       

011/19-ST

 68

6.       

006/19-ST

 55

7.       

011/20-ST

 87

8.       

028/20-ST

 90

 Ukupan broj bodova 100                                                                              Prof.dr.Zinaida Karasalihović

Doc. dr Edin Kaletović


Fiksna protetika-ispit obavljen 09.02.2022. godine

1. 044/16-ST       97 bodova      10     A  izuzetan
 
 
Djecija preventivna stomatologija- ispit obavljen 10.02.2022.godine
 
1. 023/18 -ST      87 bodova       9      B iznad prosjeka