Prof.dr Mithat Tabaković- odgođena predavanja


Obavještavaju se studenti da se nastava kod prof dr. Mithata Tabakovića zakazana za srijedu, 27.10.2021. godine odgađaju. O novom terminu predavanja će te biti naknadno obaviješteni. 

Holter monitoring u kompetetivnih sportista


Udruženje Kardiologa i angiologa u Bosni i Hercegovini u oktobru mjesecu 2021. godine organizovalo je Školu Holter monitoringa u Kući srca u Sarajevu. Polaznici i predavači u školi su sa prostora cijele Bosne i Hercegovine.

U subotu 23.10. 2021. godine u 10 i 30 sati veoma zapaženo predavanje je imao dekan fakulteta zdravstvenih nauka sa Evropskog univerziteta „Kallos“ iz Tuzle prof. dr Fahir Baraković pod nazivom: „Holter monitoring u kompetetivnih sportista“. Tema je obradila primjenu Holter monitoringa sportista koji se bave takmičarskim sportom a imaju bolesno srce u smislu urođenih i stečenih srčanih mana, visokog krvnog pritiska, ishemijske bolesti srca, poremećaje ritma i poremećaje provođenja koji se registruju na Holter monitoringu. U temi je naveden dijagnostiki protokol, karakteristične procijenjene i utvrđene parametre, kojom vrstom sporta se takva osoba može baviti kao i kontrolne preglede radi ponovne procjene za nastavak bavljenja sportom. Obrađena je podjela sportova na dinamične i statične kao i stepeni težine tih sportova u nizak, srednji, visok statitični i nizak, srednji i visok dinamični sport. Podjelu je pratila i nabrajanje konkretno sportskih aktivnosti i vrsta takmičarskih sportova. Dinamični sport ostavlja manje posledice i rjeđe dovodi do iznenadne srčane smrti.

Predavanje je bilo izuzetno posjećeno i prihvaćeno nakon kojeg je razvijena plodonosna diskusija jer je ova tema malo zastupljena u standarnim udžbenicima i literaturi.

Zaključak predavanje je da treba pravilno i preventivno djelovati radi sprečavanja dodatnih oštećenja srca kao i zastupati pravilan tretman u bavljenju takmičarskim sportom i liječenju sportista.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 26.10.2021.godine  


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Pencilinski antibiotici“ kandidatkinje Alise Tursunović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.10.2021. godine do 25.10.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-102-1/21 od 26.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 27.10.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.