Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 26.10.2021.godine  


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Pencilinski antibiotici“ kandidatkinje Alise Tursunović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.10.2021. godine do 25.10.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-102-1/21 od 26.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 27.10.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.