Asocijacija studenata Medicall Medicinskog fakulteta EU Kallos Tuzla


Asocijacija studenata Medicall Medicinskog fakulteta EU Kallos, u sklopu redovnih aktivnosti, a u saradnji sa profesorima Medicinskog fakulteta, u srijedu, 22.11.2023. godine u 16.00 sati, je organizovala  predavanje na temu: “Bolesti štitnjače – bolest “modernog” doba, da ili ne?“.  Predavač je bila Profesorica dr. Munevera Bećarević, profesor na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih nauka EU Kallos Tuzla. 

Na početku ovog skupa, kojem je moderator i voditelj bila Amra Kušljugić, studentica V godine Medicinskog fakulteta i predsjednica Asocijacije studenata, obratio se dekan Medicinskog fakulteta Prof. dr Mithat Tabaković.

Predavanje Prof. dr Munevere Bećarević je bilo vrlo kvalitetno i prezentirano na prihvatljiv način, te je pobudilo veliku pažnju i interes svih učesnika skupa. Nakon završenog predavanja Prof. dr Munevera Bećarević je učestvovala u razgovoru sa prisutnima i odgovarala na brojna pitanja od strane učesnika, koja su se odnosila na navedenu tremu.

Predavanju je prisustvovao veliki broj naših sugrađana, studenata i profesora EU Kallos Tuzla.

Asocijacija studenata Medicall Medicinskog fakulteta EU Kallos, je tako nastavila svoje aktvivnosti održavajući pozitivnu praksu u realizaciji  programskih planova i ciljeva.  Amra Kušljugić, predsjednica Asocijacije studenata je naglasila da nas uskoro očekuju nove teme i novi oblici saradnje sa našim sugrađanima, studentima i profesorima.