Biblioteka


 

Univerzitetska biblioteka Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla namijenjena je potrebama naučnog i obrazovnog rada.

Najveći broj knjiga i publikacija je iz oblasti: književnosti, ekonomije, zdravstva, prava, matematike, informatike, sporta i drugih oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu. Biblioteka posjeduje u svom knjižnom fondu i stručne publikacije na stranim jezicima, kao i knjige iz filozofije i religije. U biblioteci se čuvaju: diplomski i magistarski radovi kao i doktorati koji su također dostupni studentima na uvid. Na raspolaganju za rad su i leksikoni, enciklopedije i rječnici. Također, u sastavu biblioteke su i periodične publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci).