OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE


Skupština TK je na sjednici održanoj dana 27.09.2021. godine donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. U članu 102 stav (4) je odlučeno da student ima pravo upisa naredne godine studija uz mogućnost prenosa najviše 20 ECTS bodova, odnosno najviše 4 nastavna predmeta nezavisno koliko zajedno nose ECTS  bodova.

Obavještavamo studente da je senat donio odluku kojom se studentima odobrava izlazak na oktobarske- socijalne rokove. Socijalni rokovi biće organizovani u vrijeme prvih predavanja predmetnih profesora. Na socijalne rokove mogu izaći studenti kojima treba uslov za upis u narednu godinu.

 

 

 

Prof. dr Halid Žigić


Elektrotehnika sa elektronikom- ispit obavljen 29.09.2021.godine

 1. 038/19-INT/V                  6
 2. 010/20-DS                        5
 3. 008/20-INI                       6
 4. 009/18-BS                        5
 5. 001/20-INI                       5
 6. 012/20-DS                        5
 7. 024/19-BS                        5
 8. 003/20-DS/V                    6
 9. 011/20-DS                        5
 10. 013/20-DS                        5
 11. 013/20-INI/V                   5
 12. 018/18-DS                        5
 13. 012/18-DS                        5

Električna kola

 1. 005/20-INI                       5

Prof. dr Jasminka H.Halilović


EU KALLOS TUZLA

Rezultati završnog ispita iz predmeta:  Medicinska biologija sa humanom genetikom , Biologije sa humanom genetikom , Genetika i Mikrobiologije sa parazitologijom od 28.9.2021.

Medicinska biologija sa humanom genetikom (Med.fak.)

Broj indeksa

brojbodova

1.

022-19-MF

30

2.

002-19-MF

17

Biologija sa humanom genetikom (FZN)

 

 

3.

021-20-S/V

20

4.

025-19-S

28

5.

013-18-S

10+30

6.

001-20-RA

7

7.

028-18-S

Odustala

Poljopriverdni fakultet :Genetika

 

 

1.

058-17-PO

ŠEST (6)

Mikrobiologija sa parazitologijom

FZN

 

 

1.

051-15-S

14

2.

039-19-S

28+5

 

 

 

Predmetni nastavnik: Prof.dr. Jasminka H.Halilović

Upis ocjena i uvid u radove obaviće se 1.10.2021. u 15 sati u praktikumu 7.