Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 11.05.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Uticaj ekonomske politike na makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine“ kandidatkinje Alene Kamerić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 09.04.2024. godine do 23.04.2024. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/02-33-1/24 od 09.05.2024. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 15.05.2024. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII  hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 04.05.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad nazivom „Analiza primjene skeletnog sistema u visokogradnji“ kandidatkinje Ene Nefić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Građevinarstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 29.02.2024. godine do 14.03.2024. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-88-1/24 od 30.04.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 07.05.2024. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 16.04.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Antioksidansi u proizvodnji lijekova, svojstva i primjenakandidata Admira Saračevića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 05.03.2024. godine do 19.03.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-206-1/24 od 15.04.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 20.04.2024. godine sa početkom u 10:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 09.04.2024. godine


Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Uticaj ekonomske politike na makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine kandidatkinje Alene Kamerić, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 18.03.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Minerali i vitamini i kao dodaci prehrani kandidatkinje Maje Buljubašić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 29.02.2024. godine do 14.03.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-123-1/24 od 15.03.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 20.03.2024. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.