Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 30.04.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom ,,Računovodstvo troškova” kandidatkinje Amele Lisičić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 31.03.2021. godine do 14.04.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/02-43-1/21 od 29.04.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 07.05.2021. godine sa početkom u 12:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 23.04.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom ,,Upotreba dodataka prehrani sportista i rekreativaca” kandidata Vehida Mahmutovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 16.04.2021.godine


 I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom ,,Matematika  kao temelj za razvoj fizike u srednjim školama” kandidata Muamera Jagodića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 31.03.2021. godine do 14.04.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-109-1/21 od 15.04.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 21.04.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom ,,Primjena računarskih alata u nastavnom procesu iz predmeta fizika” kandidatkinje Lejle Jagodić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 31.03.2021. godine do 14.04.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-110-1/21 od 15.04.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 21.04.2021. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 31.03.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom ,,Primjena računarskih alata u nastavnom procesu iz predmeta fizika” kandidatkinje Lejle Jagodić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Maternatika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom ,,Matematika  kao temelj za ruzvoj fizike u srednjim školama” kandidata Muamera Jagodića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 31.03.2021.godine


Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Računovodstvo troškova“ kandidatkinje Amele Lisičić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.