Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 03.06.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom “Opoidni analgetici u tretmanu boli karcinoma pluća“ kandidatkinje Asje Kapidžić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 25.05.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Primjena matičnih stanica u stomatologiji“ kandidatkinje Edine Omerović, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 15.05.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom„Primjena inhalacionih lijekova u liječenju plućnih bolesti“ kandidatkinje Amine Jusić Dervišević, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 12.05.2023. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Uloga i značaj revizije u javnom sektoru kandidatkinje Elde Pavljašević, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 28.03.2023. godine do 11.04.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/02-37-1/23 od 11.05.2023. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.05.2023. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 05.05.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad nazivom „Komparacija presječnih sila monolitnog i montažnog građenja“ kandidata Elmira Bašanovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Građevinarstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 03.04.2023. godine do 17.04.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-128-1/23 od 05.05.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 09.05.2023. godine sa početkom u 17:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.