Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 17.06.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Farmakoterapija urinarnih infekcija kod osoba starije životne dobikandidatkinje Selme Buljubašić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija studijskog programa Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 19.04.2022. godine do 03.05.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-207-1/22 od 16.06.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 22.06.2022. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 15.06.2022. godine


 I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Odgojno-obrazovna uloga domaće zadaće u nastavi matematike“ kandidatkinje Amre Palić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 10.06.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad nazivom Uloga i značaj sigurnosti saobraćaja u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine“, kandidatkinje Samre Mujkić, studentice II ciklusa studijskog programa Saobraćaj kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 26.05.2022. godine do 09.06.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-117-1/22 od 10.06.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 11.06.2022. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 26.05.2022. godine


Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Uloga i značaj sigurnosti saobraćaja u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine“, kandidatkinje Samre Mujkić, studentice II ciklusa studijskog programa Saobraćaj, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 19.05.2022. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom “Specifičnosti anestezije u laparoskopskoj hirurgiji žučne kesice” kandidata Almira Sakića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 04.05.2022. godine do 18.05.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-38-1/22 od 19.05.2022. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 20.05.2022. godine sa početkom u 14:00 sati u velikom amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.