Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 27.07.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Uticaj elektromagnetnih talasa na zdravlje ljudi“ kandidatkinje Fatime Softić Avdić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 12.07.2021. godine do 26.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-284-1/21 od 27.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 28.07.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Pisanje zadaće iz matematike kao izvor stresa i frustracija kod učenika“ kandidatkinje Ramize Kolašinac, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 12.07.2021. godine do 26.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-285-1/21 od 27.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 28.07.2021. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 23.07.2021.godine


I

 Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Efekat antibiotske i antikoagulantne terapije na C-reaktivni protein“ kandidata Mirze Baćića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 08.07.2021. godine do 22.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-378-1/21 od 23.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 24.07.2021. godine sa početkom u 10:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

 Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Pristup u liječenju melanoma” kandidatkinje Amele Čičkušić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 08.07.2021. godine do 22.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-379-1/21 od 23.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 24.07.2021. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 16.07.2021. godine


I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom “Trend karcinoma reproduktivnog trakta žena” kandidata Jasenka Fatušića, kandidata doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 21.06.2021. godine do 05.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-59-1/21 od 16.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 23.07.2021. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 16.07.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Edukacija pacijenata o upotrebi lijekova“ kandidatkinje Nerme Ćosićkić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.06.2021. godine do 29.06.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-354-1/21 od 16.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 21.07.2021. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

 Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom ,,Primjena bromazepama i alprazolama  u terapiji sedacije” kandidatkinje Edine Mujkic, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.06.2021. godine do 29.06.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-355-1/21 od 16.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 24.07.2021. godine sa početkom u 10:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 14.07.2021.godine


 I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Strategija razvoja sporta u postkonfliktnom društvu“ kandidata Iber Alaja, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Menadžment u sportu, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 26.06.2021. godine do 10.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-350-1/21 od 12.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 16.07.2021. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.