Doc.dr Enes Mujić- Obavještenje za studente


Studenti koji slušaju predmete Inženjersko crtanje i Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom na predavanja je potrebno da donesu sljedeći pribor.

  1. dva različita trougla
  2. šestar sa grafitnom olovkom
  3. grafitnu olovku
  4. krivulje
  5. gumicu za brisanje
  6. sveska A4 format, tanja, bez linija
  7. hemijsku olovku