Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 25.10.2021.godine  


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Komponentni pogled na dječije poteškoće u učenju razlomaka u osnovnoj školi“ kandidatkinje Aide Jamaković, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 08.10.2021. godine do 22.10.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-376-1/21 od 23.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 27.10.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.