ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA UNIVERZITETA I UKC-a TUZLA


Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla dana 20.10.2021. godine upriličen je sastanak predstavnika Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Predstavnici UKC-a Tuzla koji su prisustvovali sastanku su sljedeći, i to: doc. dr. Alen Kamerić, direktor UKC-a Tuzla, dr. Bahrudin Hadžiefendić, pomoćnik direktora za medicinske poslove, kao i prof. dr. Šefik Hasukić, pomoćnik direktora za nastavu i naučnoistraživački rad. Univerzitet su zastupali dekani i prodekani, i to: prof. dr. Mithat Tabaković, prof. dr. Fahir Baraković, prof. dr. Adi Rifatbegović i akademik prof. dr. Rudika Gmajnić. Pored toga, sastanku su prisustvovali i rektor Univerziteta, kao i brojni profesori Univerziteta.

Sastanak je održan u cilju unapređenja saradnje ove dvije institucije. Pored toga što je konstatovano da je dosadašnja saradnja bila na visokom nivou, dogovoreni su i novi budući projekti. Studenti oba univerziteta već nekoliko godina uspješno obavljaju stručnu praksu na ovoj zdravstvenoj ustanovi. S druge strane, brojni ljekari specijalisti sa ove zdravstvene ustanove upisani su na III ciklus studija Biomedicina i zdravstvo na Univerzitetu i izvode nastavu na Univerzitetu kao asistenti ili viši asistenti. UKC Tuzla nastavna je baza Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih nauka Univerziteta. Poslije sastanka upriličen je obilazak prostorija Univerziteta u kojima se izvodi nastava iz naučne oblasti biomedicina i zdravstvo.

        

 

 

Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla, u okviru saradnje sa Srednjom medicinskom školom Tuzla realizovana je praktična nastava za učenike ove škole


U okviru višegodišnje uspješne saradnje, između Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla i Srednje medicinske škole Tuzla, na početku ove školske godine  realizovana je za učenike medicinske škole razmjena iskustava, znanja i praktičnih vještina iz pojedinih predmeta. Planirano je da se tokom školske godine na univerzitetu „Kallos“ za učenike medicinske škole organizuju vježbe iz  hemije, anatomije, fizike, mikrobiologije i dr.

Krajem septembra 2021. godine  održane su praktične vježbe iz Hemije i Anatomije.

U realizaciji su ispred Evropskog univerziteta  „Kallos“ učestvovali:  prof.dr. Mithat Tabaković, prof. dr.  Fahir Baraković, prof.dr. Jasminka Sadadinović, prof dr. Izet Banda, Mr. Alma Jusufović, viši asistent iz primjenjene hemije,  te studenti demonstratori Medicinskog fakulteta  Nemanja  Aranđelović i Ahmed Islamović. Medicinsku školu su predstavljali dr. Suada Čavrić, profesor anatomije i mr. ph.  Nerminka Burgić, profesor hemije.

Vježbe iz hemije održane su u laboratoriji univerziteta, za učenike IV godine usmjerenja farmaceutski  tehničar.

Prije početka rada učenici su upoznati sa mjerama opreza i zaštite pri radu u hemijskom laboratoriju, te propisanim protokolima za izvođenje vježbi. Predstavljena je i oprema kojom laboratorij raspolaže i objašnjena njena namjena.

Učenicima je omogućeno da vježbe iz hemije samostalno izvode.  Na taj način učenici su proširili svoje znanje i stekli nove praktične vještine.  

Također su za učenike medicinske škole, održane i vježbe iz anatomije. Evropski univerzitet „Kallos“ raspolaže sa  najsavremenijom laboratorijskom opremom, u regionu i šire. Jedan od takvih primjera je i ljudski leš (kadaver) koji je  urađen posebnom metodom plastinacije. Učenici su imali jedinstvenu priliku da vježbe obave u tako opremljenoj laboratoriji.

Saradnja sa medicinskom školom će biti nastavljena i u buduće, prema ranijim dogovorima.