Prof. dr Sead Ahmetagić – termini za II kolokvijum


 

Obavještavaju se studenti da će se II kolokvijum kod prof. dr Seada Ahmetagića održati 13.12.2021. godine u 15.00 sati za Medicinski fakultet i 14.12.2021. godine u 15.00 sati za Fakultet zdravstvenih nauka. 

Prof.dr Branimir Marjanović- nadoknada predavanja


Obavještavaju se studenti da će se nadoknada predavanja kod prof. dr Branimira Marjanovića održati u utorak, 30. novembra za predmete Osnovi hirurškog instrumentiranja u periodu od 10.00-13.00 sati i Radiološke intervencije u hitnim stanjima u periodu od 13.00-16.00 sati.

 

Deseti Međunarodni naučni skup


Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizuju dana 13. maja 2022. godine deseti Međunarodni naučni skup na temu

SIGURNOST I KVALITET HRANE

i poziva Vas ovim putem da uzmete učešće u radu naučnog skupa.

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Prijava teme do 31.12.2021. godine na e-mail adresu: naucni.skup@eubd.edu.ba ili eubd.naucniskup@gmail.com

Obavještenje o prihvatanju teme rada do 14.01. 2022. godine.

Slanje radova do 14. 03. 2022. godine.

Recenzentski postupak do 18.04.2022. godine.

Štampanje zbornika radova do 30.04.2022. godine.

Datum konferencije 13.05.2022. godine.

 

Doc. dr Edin Kaletović- rezultati kolokvijuma


Rezultati kolokvijuma Fiksna protetika – 19.11.2021.

016/16-ST   5 ne zadovoljava  0 bod
039/16-ST   5 ne zadovoljava  25 bodova
010/15-ST   6 zadovoljava  60 bod
009/16-ST   7 uopšteno  dobar  70 bod
025/16-ST   8 prosječan  81 bod
044/16-ST   9 iznad prosjeka  86 bodova
 
Rezultati kolokvijuma Dječija i preventivna stomatologija-22.11.2021.
 
023/17-ST  9 iznad prosjeka 93 boda