Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 18.10.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Obrazovni efekti interaktivne nastave matematike u osnovnim školama“ kandidata Dženane Vulete, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.09.2021. godine do 29.09.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-365-1/21 od 15.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 20.10.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Domaća zadaća u nastavi matematike kao izvor stresa i frustracija učenika u osnovnoj školi“ kandidata Biljane Avdić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.09.2021. godine do 29.09.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-366-1/21 od 15.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 20.10.2021. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

III

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Poremećaji ponašanja kod djece u osnovnoj školi“ kandidatkinje Amre Karić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Razredna nastava, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.09.2021. godine do 29.09.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-367-1/21 od 15.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 20.10.2021. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.