Prof. dr Munevera Osmić


Epidemiologija 

 1. 007/18-MF                     nije položio

 

Imunologija

 1. 007/18-MF                     položio

Usmeni dio ispita iz predmeta Imunologija će se održati 21.10.2021. godine u 16.00 sati. 

Doc.dr Edin Kaletović


Stomatološki materijali – ispit obavljen 13.10.2021.
 
           1. 040 17 ST                    5                50 bodova- F

Doc. dr Jovan Stojanović


 

Nasljedno pravo – ispit obavljen 28.09.2021. godine

 1. 007/18-OP                      6
 2. 001/18-OP/V                  5

 

Porodično pravo

 1. 007/19-op                    7
 2. 001/17-op                    7

Prof. dr. Jasminka H. Halilović


EU KALLOS TUZLA

REZULTATI  SA ZAVRŠNOG ISPITA ODRŽANOG   9.10.2021.

H.HALILOVIĆ  JASMINKA, RED PROF.

NASTAVNI PREDMET:

Mikrobiologija sa parazitologijom (Fakultet zdravstvenih nauka)

 1. 051-15-S    18 BODOVA
 2. 047-17-FA    26 BODOVA

Mikrobiologija sa parazitologijom (POLJOPRIVREDNI FAKULTET)

 1. 058-17-PO (USMENI)

Biologija sa humanom genetikom

 1. 001-20-RA  30 BODOVA
 2. 024-18-RA  26 BODOVA
 3. 010-20-FA   5 BODOVA

UVID U RADOVE I UPISOCJENA ODRŽAĆE SE 12.10.2021.  U 16.30 SATI U PRAKTIKUMU 7.

 

U TUZLI, 10.10.2021.GODINE

H.HALILOVIĆ  JASMINKA, RED PROF.