Prof.dr Ranka Kubiček – rezultati ispita


Prof: dr.sc. Ranka Kubiček

Rezultatati ispita radenih 29.04.2021 g

Instrumentalne metode, Farmacija

Rad. broj

Index broj

Broj ostvarenih bodova

1

022/ 16-FA

76

2

032/ 17-FA

78

 

Medicinska hemija, Medicina

Rad. broj

Index broj

Broj ostvarenih

bodova

1

013/20-MF

66

2

004/20-MF

96

3

001/20-MF

65

4

001/19-MF

86

 

Opšta hemija, Zdravstveni

Rad. broj

Index broj

Broj ostvarenih

bodova

1

011/19-ST

55

2

028/ 20-ST

55

3

004/20-ST

55

4

008/20-ST

55

5

015/20-ST

88

6

017/20-SI

60

7

013/20-SI

61

8

010/20-FA

55

Prof.dr Nenad Avramović – rezultati ispita


Rezultati ispita održanih 21.04.2021. godine:

Međunarodno javno pravo

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 019/17-OP 5
2. 009/18-OP/v 5
3. 012/17-OP 5
4. 001/20-MD/v 6
 
Poslovno pravo
 
Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 019/17-OP 5
2. 010/18-MP/v 7
3. 005/20-OSE 5
4. 004/18-MP/v 5
 
Pravo EU
 
Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 008/18-OP/v 5
2. 017/19-OP 5
3. 012/17-OP 5
 
Napomena da studenti za ispite iz Međunarodnog javnog prava i Prava EU spremaju iz knjiga koje mogu da kupe na skriptarici fakulteta.

Prof.dr Radoslav Galić – rezultati ispita


Rezultati ispita održanih 21.04.2021. godine:

Linearna algebra II

Redni broj Broj indeksa Kolokv/pism Usmeni Ocjena
1. 011/20-MrMIF 6 70 7
2. 018/16-MIF 6 69 7

Matematika

Redni broj Broj indeksa Kolokv/pism Usmeni Ocjena
1. 013/20-DS 0 35 5
2. 011/20-DS 6 55 6
3. 003/20-DS/v 0 40 5
4. 003/20-DS 6 55 6
5. 009/19-OSE 6 58 6
6. 017/20-DS 0 50 5
7. 002/20-OSE 6 55 6
8. 005/20-INI 6 69 7
9. 015/20-INI 0 15 5
10. 012/20-DS 0 50 5

 

Mr Mebrura Selić – rezultati ispita


Rezultati ispita održanih 19.04.2021. godine:

Njemački jezik I

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 015/19-OP 10
2. 036/20-S/v 9
3. 005/20-S/v 8
4. 001/20-S/v 8
5. 011/18-FA 8
6. 030/20-S/v 7
7. 004/20-OP 7
8. 018/20-DS 6
9. 025/19-S/v 5
10. 007/20-S 5

Njemački jezik II

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 044/20-S/v 9
2. 002/20-S/v 6
3. 025/19-S/v 5