Prof. dr Jasminka Sadadinović – rezultati ispita


Ekologija i zaštita životne sredine – ispit održan 22.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 014/22-MF 58 6
2. 012/22-MF 67 7

Farmakognozija – ispit održan 22.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 016/21-FA 78 8
2. 010/20-FA 79 8

Prirodna ljekovita sredstva – ispit održan 22.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 011/21-FA/V 59 6

Organska hemija – ispit održan 22.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 011/21-FA/V 30 5

Prof. dr Zijad Jagodić – rezultati ispita


Osnovi saobraćaja i transporta – ispit održan 23.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 013/22-DS 5
2. 003/20-DS 5

Motorna vozila – ispit održan 23.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 018/18-DS 5

Špedicija i agencijsko poslovanje – ispit održan 23.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 009/19-DS 5
2. 028/19-DS/V 5
3. 018/18-DS 5
4. 026/19-DS 5

Prof. dr Nenad Avramović – rezultati ispita


Poslovno pravo – termin ispita održan je 20.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 013/18-RR 5
2. 007/19-BP/V 5
3. 004/17-OP 6

Pravo EU – termin ispita održan je 20.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 019/17.OP 5

Saobraćajno pravo – termin ispita održan je 20.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 028/19-DS/V 6
2. 017/19-DS/V 6

Rezultati ispita


Međunarodno krivično pravo – ispit održan 20.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 007/21-DrP/V 10

Krivično pravo – ispit održan 20.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 005/20-OP/V 6
2. 002/18-FO/V 5
3. 006/21-FO 6

Forenzika u krivičnom postupku – ispit održan 20.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 007/19-OP 6

Krivično procesno pravo – ispit održan 20.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 007/19-BP/V 6