Prof. dr Albina Fazlović


Rezultati drugog kolokvijuma iz Upravnog prava održanog 31.05.2023. godine.

R. br.

Br. indeksa

Brojčana ocjena

Slovna ocjena

Opisna ocjena

1.

003/20- OP/v

8

C

Prosječan

2.

007/20-OP/v

8

C

Prosječan

3.

004/20-OP

7

D

Uopšteno dobar

4.

004/17-OP

7

D

Uopšteno dobar

Poreski sistemi


Poreski sistemi – rezultati kolokvijuma.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 009/22-MP/V 70 7

Doc. dr Suad Keranović


Intenzivna njega – rezultati kolokvijuma.

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.        

013/19-S/V

19

2.        

024/19-S/V

16

3.        

004/19-S/V

15

4.        

023/19-S/V

14

5.        

008/19-S/V

10

6.        

002/19-S/V

10

7.        

024/22-S/V

9

8.        

029/19-S/V

9

9.        

043/19-S/V

8

10.    

009/20-S/V

5

Doc. dr Suad Keranović


Farmakologija s toksikologijom – rezultati kolokvijuma.

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.        

006/21-FT

20

2.        

027/22-S/V

15

3.        

014/22-S/V

15

4.        

015/20-ST

14

5.        

010/21-SI

14

6.        

020/22-S/V

14

7.        

033/22-S/V

14

8.        

009/22-FA

13

9.        

029/21-FT

12

10.    

035/22-S/V

12

11.    

039/22-FA/V

12

12.    

018/22-ST

12

13.    

25/22-RA

11

14.    

019/22-S/V

11

15.    

023/22-RT/V

10

16.    

026/21-S/V

10

17.    

013/22-S

10

18.    

011/18-FA

8

19.    

008/21-FA

8

20.    

004/21-SI

6

21.    

013/22-S/V

5

22.    

002/21-ST

5

23.    

016/22-S/V

5

24.    

003/21-SI

4

25.    

022/22-RA/V

4

26.    

004/22-S/V

4

27.    

021/22-RA/V

3

28.    

017/21-SI/V

3

29.    

007/21-FA/V

1

30.    

009/21-ST

1

Prof. dr Esed Karić


Didaktika – ispit održan 28.04.2032. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 026/22-VPU Usmeni
2. 039/22-MiF 5
3. 001/21-INT 5

Pedagoška informatika – ispit održan 28.04.2032. godine. 

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 021/22-VPU 5
2. 038/22-RNO 8

Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan 28.04.2032. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 021/22-VPU 6
2. 028/22-VPU 9
3. 008/21-VPU 8

Metodika dopunske i dodatne nastave – ispit održan 28.04.2032. godine.

Redni broj  Broj indeksa Ocjena
1. 017/22-RNO 8

Napomena: Upis ocjene i uvid u radove će se obaviti u petak, 26.05.2023. godine u 14.00 sati.