Uprava


Lokacija:

Radno vrijeme:

pon – pet: 08:00 – 19:00 h

sub : 08.00-18.00 h

Kontaktirajte nas!

Studentska služba

Telefon: +38735 299 091/ 299 092

Fax: +38735 299 093

e – mail: ss@eukallos.edu.ba

Rektor Evropskog univerziteta “Kallos ” Tuzla 

Prof. dr Kemal Brkić

+387 35 299 088

+387 61 153 023

k.brkic@eukallos.edu.ba

Dekan Ekonomskog fakulteta

Prof.dr Izet Banda

+387 35 299 087

+387  61 720 873

i.banda@eukallos.edu.ba

Dekan Pedagoškog fakulteta

Prof.dr Esed Karić

+387 35 299 088

+387 61 164 060

e.karic.kallos@gmail.com

Dekan Pravnog fakulteta

Prof. dr Albina Fazlović

+38760 31 959 73

a.abidovic@eubd.edu.ba

albina_abidovic@hotmail.com

Dekan Tehničkog fakulteta

Prof.dr Jasminka Sadadinović

+387 35 299 087

+387 61 103 824

j.sadadinovic@eukallos.edu.ba

Dekan Fakulteta političkih nauka

Akademik prof. dr Zoran Milošević

+387 65 420 491

zoran.milosevic@yandex.com

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

Prof.dr Fahir Baraković

+38735 299 089

+38761 739 289

f.barakovic@eukallos.edu.ba 

Dekan Medicinskog fakulteta

Prof.dr Mithat Tabaković

+38735 299 089

+38761 178 534

mithat.tabakovic@gmail.com

Generalni sekretar

Mr Almina Kuduzović

+38735 299 085

a.kuduzovic@eukallos.edu.ba

Šef studentske službe

Mr Amela Ibričić

+38735 299 091

sef.studentskasluzba@eukallos.edu.ba

Šef službe za IT

Martina Pavić

+38735 299 094

info.tehnologije@eukallos.edu.ba

Biblioteka

+38735 299 092

biblioteka@eukallos.edu.ba

Naučni skup

+38735 299 091

naucni.skup@eukallos.edu.ba

Časopis Naučna revija

naucna.revija@eukallos.edu.ba