Dvanaesti međunarodni naučni skup


Evropski univerzitet Brčko distrikt, Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, Evropski fakultet „Kallos“
Beograd, Fakultet za evropske pravno-političke studije Beograd i Visoka škola strukovnih studija za
menadžment i poslovne komunikacije Beograd organizuju XII međunarodni naučni skup, koji će se
održati dana 10. maja 2024. godine na Evropskom univezritetu Brčko distrikt BiH, na temu

NASILJE
– pojavni oblici i mogući načini prevencije

i poziva Vas ovim putem da uzmete učešće u radu naučnog skupa.

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Prijava teme do 31.01.2024. godine na e-mail adresu: naucni.skup@eubd.edu.ba ili eubd.naucniskup@gmail.com

Obavještenje o prihvatanju teme rada do 11.02. 2024. godine.

Slanje radova do 31. 03. 2024. godine.

Recenzentski postupak do 28.04.2024. godine.

Štampanje zbornika radova do 05.05.2024. godine.

Datum konferencije 10.05.2024. godine.

Pozivno pismo za XII međunarodni naučni skup.

Invitation letter for XII scientific meeting.