Prof. dr. Mithat Tabaković


 

Rezultati ispita od 24.06.2021.godine

Metodologija naučnog istraživanja -Fakultet zdravstvenih nauka II ciklus

 1. 007/20-MrSPT/v                        8 (osam)

Prof. dr. Nenad Avramović


 

Rezultati  ispita od 23. 06.2021.
 
MJP
1.  019/17-OP               6 (šest)
2.  016/17-OP               5 (pet)
3.  009/18-OP/v            5 (pet)
4.  003/17-OP               5 (pet)
5.  008/18-OP               6 (šest) 
6.  007/18-OP               5 (pet) 
 
Međunarodno privatno pravo
1.  011/18 OP/v            7 (sedam)
2.  002/16-OP               5 (pet) 
3.  008/18-OP/v            5 (pet) 
 
Poslovno pravo
1.   019/17-OP               5 (pet) 
2.   008/18-RR               5 (pet) 
3.   005/18-RR/v            8 (osam)
4.   004/18/MP/v           7 (sedam)
 
Pravo EU
1.  008/18-OP/v             5 (pet)  
2.  002/15-OP                6 (šest)
 
Pravo osiguranja
1.  00 1/17-OP                5 (pet) 
 
 
                                                                    Prof. dr. Nenad Avramović
 

Akademik prof. dr. Rudika Gmajnić


Farmakoterapija u praksi- Ispit održan dana 16.06.2021. godine

 1. 045/18-FA/v                 6
 2. 010/17-FA                    8
 3. 018/19/FA                    8
 4. 008/17-FA                    7
 5. 012/17-FA                    7
 6. 043/16-FA                    6

                                                                                     

Prof. dr. Halid Žigić


Ispit održan dana 23.06.2021.godine 

Aplikativni softver 

       BROJ INDEKSA                      BROJ BODOVA             OCJENA

 1. 030/20-MiF                                  46                                 5
 2. 019/20-MiF                                  37                                 5
 3. 025/16-INI                                   46                                 5
 4. 020/20-MiF/v                               55                                6
 5. 018/20-MiF/v                               47                                5
 6. 021/20-MiF/v                               41                                5 
 7. 012/20-MiF/v                               38                                5
 8. 050/17-INI                                    95                               10
 9. 020/17-INI                                    37                               5
 10. 006/17-INI                                    39                               5
 11. 013/17-INI                                    65                               7           

Osnove informatike

 1. 042/20-Si/v                                   65                              7
 2. 001/20-INI                                    55                              6
 3. 007/20-GGE                                  58                              6
 4. 012/20-INI                                    85                              9
 5. 026/19-DS/v                                  35                              5
 6. 010/19-DS                                     50                              5
 7. 024/19-BS                                     95                              9
 8. 012/19-DS                                     55                              6
 9. 018/19-DS                                     36                              5
 10. 006/20-Ar                                     76                              8
 11. 007/20-Ar                                     33                              5
 12. 20/20-GRO                                    39                              5
 13. 007/19-VPU/v                               28                              5
 14. 038/18-S/v                                     48                              5
 15. 017/18                                            48                             5  
 16. 019/18-S/v                                     65                             7
 17. 005/20-FO                                     58                             6
 18. 005/17-RA                                     72                             7
 19. 040/20-RA/v                                  70                             7
 20. 009/20-MP/V                                 36                             5
 21. 009/19-DS                                     77                              8
 22. 007/18-FT                                      65                             7
 23. 023/19-GRO/v                               65                             7     
 24. 013/20-MP/v                                 24                             5
 25. 008/17-FA                                     75                              8
 26. 016/17-FT                                     38                              5
 27. 017/19-Ds/v                                  44                              5 
 28. 012/17-FA                                     39                              5
 29. 021/19-Bs/v                                  56                              6
 30. 034/17-FA                                     45                              5
 31. 010/17-FA                                     46                              5           
 32. 002/18-FO/v                                 56                              6   
 33. 003/20-FO                                     48                             5
 34. 069/17-S                                        65                             7
 35. 013/19-OP                                     22                             5
 36. 011/19-OP                                     40                             5
 37. 011/20-INT/v                                65                             7
 38. 007/20-OP/v                                  58                             6
 39. 006/20-OP/v                                  75                             8
 40. 004/20-OP                                     75                             8

                                                              Prof. dr. Halid Žigić

Doc. dr. Edin Kaletović


Oralna hirurgija 1 – ispit održan 21.06.2021. godine

 1. 014/19-St                    54 boda                 6 (šest)

                                                                   

                                                                             Doc. dr. Edin Kaletović