Fiziologija- nadoknada predavanja


Obavještavaju se studenti da će se nadoknada predavanja kod prof. Rifeta Terzića iz predmeta Fiziologija – II godina, Medicinski fakultet održati dana 01.06.2021.godine sa početkom u 12.30 sati. 

Obavještenje za studente – Ovjera ljetnog semestra 2020/21. akademske godine


Obavještavamo studente da će se ovjera ljetnog semestra akademske 2020/21. godine vršiti u periodu od 31.05. do 13.06.2021. godine.

Studenti su u tom periodu obavezni studentskoj službi predati indeks sa popunjenim semestralnim listom (Obrazac SL, vidjeti na stranici u Obrascima za studente Obrazac SL – Semestralni list (I ciklus studija)Obrazac SL – Semestralni list ( II i III ciklus studija) ).

U indeksu je, prije predaje, potrebno unijeti nazive predmeta koji su odslušani u ljetnom semestru; ime, prezime i titulu odgovornog nastavnika, kao i ostale podatke koji se traže.

Napominjemo da su studenti dužni da izmire svoje finansijske obaveze prije početka ispita.

Evropski univerzitet vam želi mnogo uspjeha na predstojećim ispitnim rokovima.

S poštovanjem,

Studentska služba Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla.

 

Promocija novog udžbenika


Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentiran je univerzitetski udžbenik „Finansijsko izvještavanje“, autora prof.dr.Izeta Bande, prof.dr.Anke Bulatović i doc.dr.Lidije Vučićević.

   Autori ovoga udžbenika korisnicima jasno poručuju da je, s vremena na vrijeme, i u najboljem poslovanju, korisno se osvrnuti i retroaktivnim postupcima uočiti i ukazati na značaj finansijskog izvještavanja kako bi se donijela ispravna poslovna odluka.

   Iz računovodstvene prakse poznata je činjenica da su finansijski izvještaji namijenjeni unutrašnjim i vanjskim korisnicima. Finansijski izvještaji služe za analizu ostvarenih rezultata poslovanja,spoznaju o stanju raspoloživih resursa kao i drugim ekonomskim pokazateljima.Ovi izvještaju su vrlo važni izvori informacija iz kojih različiti subjekti unutar i izvan preduzeća mogu da vide i analiziraju stanje u preduzeću.

Finansijsko izvještavanje pruža mnoštvo zanimljivih i korisnih informacija za poslovno upravljanje i odlučivanje o tržištu, finansiranju, porezima, osiguranju, investicijama itd. Finansijsko izvještavanje treba da ostvari veći nivo i stepen upoređivanja i razumijevanja ekonomskih pokazatelja u preduzeću.

   Ova knjiga je tako struktuirana da pored predgovora i uvodnih razmatranja, sadrži devet poglavlja sa spiskom korištene literature.

   Rukopis „Finansijsko izvještavanje“ autora  prof.dr.Izeta Bande, prof.dr.Anke Bulatović i doc.dr.Lidije Vučićević pisan je kao udžbenik za predmet koji se izučava na osnovnim studijama u okviru studijskog programa računovodstvo i revizija na prvom i drugom ciklusu na Evropskom univerzitetu u Brčko distriktu BiH. Njen sadržaj je prilagođern programu navedenog studijskog programa,a istovremeno može da posluži i studentima drugih fakulteta na kojima se izučava finansijsko izvještavanje.

   Takođe,knjiga Finansijsko izvještavanje,može da bude veoma korisna i studentima II i III ciklusa studija Ekonomskog fakulteta kao i svima onima koji žele da upoznaju nove tendecije u sistemu finansijskog izvještavanja.

   U pisanju ove knjige korišteni su odabrani i veoma različiti izvori iz inostrane i domaće literature i  prezentirani su brojni primjeri iz prakse,čime su teoretski stavovi iz oblasti finansijskog izvještavanja dobili svoju praktičnu verifikaciju.

   Recezenti udžbenika su eminentni profesori sa velikim praktičnim i naučnim iskustvom.

   Donosimo izvode iz recenzije:

   Prof.dr.Nevenka Nićin : „Udžbenik Finansijsko izvještavanje čiji su autori Prof.dr.Izet Banda ,Prof.dr.Anka Bulatović i Doc.dr.Lidija Vučićević pročitala sam sa velikim zadovoljstvom.Udžbenik daje na veoma stručan i na obrađen način ,pojam finansijskog izvještavanja.Računovodstvena profesija jedna je od veoma važnih komponenti i uslova za tačan i moderan oblik finansijskog izvještavanja,koji mora da ostvari veći nivo i stepen upoređivanja i razumijevanja ekonomskih pokazatelja privrednik oblika.Udžbenik može da služi i kao štivo za praktičnu primjenu od strane profesionalnih lica koja su zadužena za kvalitetno finansijsko izvještavanje.Knjiga će značajno doprinjeti kvalitetnom izučavanju finansijskog izvještavanja,kao i kvalitetnijem funkcionisanju finansijskog izvještavanja u našim privrednim društvima i institucijama.Zato sa zadovoljstvom preporučujem kako onima koji se bave finansijskim izvještavanjem,tako i onima koji su u praksi nosioci finansijskog izvještavanja i menadžerima koji treba da budu aktivni korisnici finansijskih izvještaja“.

    Prof.dr.Mirko Kulić : „ Ova knjiga ima posebnu vrijednost u tome što su autori na jasan ,detaljan i veoma stručan način obradili sve oblike finansijskog izvještavanja.Finansijski izvještaji moraju da budu razumljivi, tačni i pouzdani u uslovima prelaska iz jednog u drugi oblik tranzicije, u uslovima obaveznog procesa privatizacije,razvoja finansijskih tržišta,čime se stvara pozitivan element za privlačenje investitora dajući na značaju tačnost finansijskog izvještavanja.Autori ove knjige uspjeli su da na stručan i veoma razuman način približe finansijsko izvještavanje studentima, menadžerima i ostalim zainteresovanim za finansijsko izvještavanje.Sadržaj udžbenika nudi svjež i originalan pogled autora na savremene finansijske izvještaje i predstavlja značajan izdavački poduhvat kojim će se obogatiti ponuda.

   Prof.dr.Ferhat Čejvanović :“ Ubjeđenja sam da je knjiga izuzetno informativna,poučna za razumijevanje problema iz oblasti finansijskog izvještavanja.Preporučujem je studentima,menađerima i svim drugim zainteresovanim, a u cilju spoznaje kako se donose važne odluke na osnovi finansijskih izvještaja.

 

NA EVROPSKOM UNIVERZITETU ODRŽAN IX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP


U petak, 28.05.2021. godine, u organizaciji Evropskog univerziteta u Brčkom i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla uspješno je održan IX međunarodni naučni skup na temu COVID – 19 – izazovi i posljedice. U okviru plenarnog zasijedanja obratio se rektor Univerziteta akademik prof. dr. Nedeljko Stanković, koji je istakao važnost današnje međunarodne konferencije s obzirom na aktuelnost ove teme. Izrazio je nadu da će zaključci sa današnje konferencije pomoći boljem sagledavanju problema pandemije koronavirusa. Takođe je izrazio žaljenje što su restriktivne mjere na graničnim prelazima onemogućile brojne učesnike iz inostranstva, koji inače godinama učestvuju na međunarodnom naučnom skupu, da prisustvuju skupu i prezentuju rezultate svog rada. Ove godine je učestvovalo preko 200 autora i koautora rada iz 17 država svijeta, a objavljeni zbornik radova se sastoji od 106 radova koja su štampana u tri toma na preko 1.000 stranica teksta.

Poslije pozdravnog govora rektora, učesnicima skupa se obratio prof. dr. Ferid Otajagić u ime Vijeća ministara BiH, Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Učesnike skupa pozdravio je u ime Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenja za obrazovanje i doc. dr. Aleksandar Maksimović, šef Pododjeljenja za visoko obrazovanje i nauku.

U toku plenarnog zasijedanja prezentovana su tri rada sa naučnog skupa, i to autora akademika univ. prof. dr. habil. dr. dr. hc. Wolfganga Rohrbacha, na temu Corona-Impfdesaster versus Impfparadies – Eine kritische Analyse über die Produktion, Verteilung und Impfaktionen der Corona-Vakzine, prof. dr. Mirka Kulića, na temu Značaj krivičnog dela prenošenje zarazne bolesti u uslovima COVID-19, kao i prof. dr. Dragana Bataveljića, na temu Pandemije i politika osiguranja kroz vreme. Uvodničari su održali inspirativna predavanja i izložili zaključke svojih radova, koji su i publiku podstakli da se uključi u diskusiju.

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla svake godine dodjeljuju priznanja istaknutim pojedincima i drugim subjektima. Ove godine dobitnici zahvalnica i zlatnih plaketa su bili sljedeći, i to:

 1. Smilja Nišić dobitnik je zahvalnice za uspješnu poslovnu saradnju;
 2. Srednja medicinska škola dobitnik je zahvalnica za uspješnu poslovnu saradnju;
 3. Univerzitet „Privredna akademija“ iz Novog Sada dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju međunarodne saradnje;
 4. P dr. Helena Sablić Tomić dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju umjetnosti i kulture;
 5. Akademik prof. dr. Wolfgang Rohrbach dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju društvenih nauka;
 6. P dr. Drago Tešanović dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju humanističkih nauka;
 7. dr. Drago Žagar dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju elektrotehničkih nauka;
 8. dr. Halid Žigić dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju elektrotehničkih nauka;
 9. Emertius prof. dr. Radoslav Galić dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju matematičkih nauka;
 10. dr. Albina Fazlović dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju nauke upravnog prava;
 11. dr. Anka Bulatović dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju ekonomskih nauka;
 12. dr. Alen Kamerić dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju medicinskih nauka;
 13. Akademik prof. dr. Vesna Vučković dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju nauke krivičnog prava, i
 14. Akademik prof. dr. Branko Vučković dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju nauke krivičnog prava.

Ovom prigodom zaključen je i ugovor o akademskoj saradnji između Evropskog univerziteta i Akademije za umjetnost i kulturu, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, čija je dekanica prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić.

Poslije kratke pauze, učesnici su se podijelili po tematskim sekcijama za pravne, ekonomske, političke, medicinske, pedagoške i tehničke nauke, gdje su pojedinačno prezentovali svoje radove.