Doc. dr. Edin Kaletović


Rezultati ispita psihostomatologija obavljenog dana 18.6.2021

1. 009 17 st            75 bodova     8 osam
2. 04017 st            86 bodova      9 devet
3. 03716 st            95 bodova      10 deset