Doc. dr. Nenad Tanasković – nadoknada predavanja


Obavještavaju se studenti da će se nadoknada predavanja iz predmeta Dentalna anatomija održati dana 15.06.2021. godine (utorak) u periodu od 10.00-13.00 sati a iz predmeta Oralna implantologija u periodu od 13.00-16.00 sati.  

Rezultati ispita- Prof. dr. Nedeljko Stanković


 

Rezultati ispita održanog 09.06.20121. godine

Međunarodno krivično pravo

 1. 015/19-OP                    6 (šest)
 2. 009/20-OP/v                7 (sedam)

Krivično procesno pravo

 1. 007/18-OP                5 (pet)

Krivično pravo II ciklus

 1. 009/20-MrP/v      5 (pet)

Krivično pravo 

 1. 003/17- OP            6 (šest)
 2. 009/18- OP/v         5 (pet)
 3. 001/17-OP             5 (pet)
 4. 0015/19-OP/v        6 (šest)
 5. 001/19-OP              8 (osam)
 6. 007/19-BP/v           5 (pet)
 7. 001/19-OP/v           7 (sedam)
 8. 010/19-BP               6 (šest)

Krivična djela u saobraćaju

 1. 015/20-Mr SB/v     7 (sedam)

Sportski turizam i welness

 1. 003/17-FT               7 (sedam)
 2. 014/17-FT               5 (pet)
 3. 044/17-FT               8 (osam)   
 4. 016/17-FT               6 (šest)
 5. 007/18-FT               8 (osam)

Zdravstveno pravo

 1. 016/19-S/V              6 (šest)
 2. 014/17-FT                5 (pet)
 3. 014/19-ST                5 (pet)
 4. 017/19-MF               7 (sedam)
 5. 012/19-MF               8 (osam)
 6. 009/19-SI                  7 (sedam)
 7. 042/19-SI                  7 (sedam)
 8. 023/20-SI/v               7 (sedam)
 9. 003/19-FA                 6 (šest)

Kriminologija

 1. 007/18-OP/v              5 (pet)
 2. 004/19-FO                  6 (šest)
 3. 011/19-FO/v               5 (pet)
 4. 003/19/FO                  6 ( šest)
 5. 009/19/FO                  7 ( sedam)
 6. 008/18-OP                  5 ( pet)

Forenzika u krivičnom postupku

 1. 016/17-OP                    5 (pet)
 2. 002/16-OP                    6 ( šest)

Kriminalistika

 1. 011/18-OP/v                10 (deset)
 2. 004/19-FO                     7 (sedam)
 3. 011/19-FO/v                  5 (pet)
 4. 003/19-FO                     7 (sedam)
 5. 009/19-FO                     7 (sedam)

 

Rezultati ispita- Prof. dr. Nenad Avramović


 

Rezultati sa ispita održanog 9. 6. 2021.
 
Međunarodno javno pravo
1.  19/17 op       5 (pet)
2.  16/17              5 (pet)   
3.  9/18 op          5 (pet)   
4.  8/18 op          5 (pet)
 5. 07/18 op        5 (pet) 
 
Međunarodno privatno pravo
1. 23/15            6 (šest)
2. 29/17            6 (šest)   
3. 15/19            5 (pet)
 
Poslovno pravo
1.  19/17 op               5 (pet) 
2.  17/19                     5 (pet) 
3. 9/18 ose                 5 (pet)  
4.  005/20 ose            8 (osam)
5. 2/16                        7 (sedam)
 
Pravo EU
1.  17/19             6 (šest)
2.  23/15             6 (šest)
 
Saobraćajno pravo
1.  18/19        8(osam)
2.  7/17          8(osam)
3.  17/17        7 (sedam)
4.  14/17        7 (sedam)
5.  5/20          8(osam)
 
Prof. dr. Nenad Avramović