Prof. dr. Rudika Gmajnić


Rezultati ispita održanog dana 16.06.2021. godine.

Medicinska terminologija

 1. 028/20-ST             9
 2. 015/20-ST             8
 3. 008/20-ST             8           

Bolesti ovisnosti

 1. 011/20-MT            8
 2. 014/20-MT            7

Prometni traumatizam

 1. 044/16-ST             10
 2. 017/18-ST              6
 3. 040/16-ST              6
 4. 016/16-ST              9
 5. 037/16-ST              9
 6. 009/16-ST              10
 7. 061/17-ST               9

Organizacija zdravstvene zaštite

 1. 004/18-RA             5
 2. 003/18-RA             9
 3. 002/18-RA             7
 4. 016/18-FT              8
 5. 010/18-FT              8
 6. 033/19-S/v             7
 7. 005/19-S/v             9
 8. 005/18-S/v             8
 9. 022/18-FT             7
 10. 026/18-S/v            9
 11. 031/18-ST             9
 12. 010/18-ST             9
 13. 009/18-FA             8
 14. 001/18-FA             5
 15. 020/18 FA/v          5
 16. 053/17-FT             5
 17. 015/17-FT             5
 18. 054/17-FT             8
 19. 031/19-Si              8
 20. 041/19                   8
 21. 001/20-MF            8
 22. 008/20-MF            9

                                                   Prof.dr. Rudika Gmajnić

 

Prof.dr.sc. Zijad Jagodić


Rezultati ispita iz predmeta Špedicija i agencijsko poslovanje održanog dana 17.06.2021.g. 
 
Br. indeksa           ocjena
 
007 /17-DS          9
017/ 17-DS          8
018/17- DS          7
 
 
 
Prof.dr.sc. Zijad Jagodić