Akademik prof. dr. Rudika Gmajnić


Farmakoterapija u praksi- Ispit održan dana 16.06.2021. godine

  1. 045/18-FA/v                 6
  2. 010/17-FA                    8
  3. 018/19/FA                    8
  4. 008/17-FA                    7
  5. 012/17-FA                    7
  6. 043/16-FA                    6