Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 29.07.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Depresija, bolest modernog doba“ kandidatkinje Nermine Hasanagić, studentice magistarskih studija na  studijskom programu Fizioterapija i radna terapija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Značaj i primjena nanomaterijala u farmaciji“ kandidata Mejre Husić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 27.07.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Uticaj elektromagnetnih talasa na zdravlje ljudi“ kandidatkinje Fatime Softić Avdić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 12.07.2021. godine do 26.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-284-1/21 od 27.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 28.07.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Pisanje zadaće iz matematike kao izvor stresa i frustracija kod učenika“ kandidatkinje Ramize Kolašinac, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 12.07.2021. godine do 26.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-285-1/21 od 27.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 28.07.2021. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.


Rezultati ispita stomatološki materijali održanog 15.7 2021.godine
 
1. 016 -16/ st                35 BODOVA       5  NE ZADOVOLJAVA           F 
 
2  040-15/ ST                56 BODOVA       6  ZADOVOLJAVA                 E
 
3. 010-15 ST                 68 BODOVA       7  UOPSTENO DOBAR         D
 
4. 037 -16 ST                77 BODOVA       8  PROSJEČAN                       C
 
5. 044-16 ST                 95 BODOVA     10  IZUZETAN                         A