Doc. dr. Alija Muhibić- rezultati ispita


STUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIKA I FIZIKA

FIZIKA III

REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 12.06.2021. GOD.

RED. BROJ

BROJ INDEKSA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

1

 

020/20 MiF

40

5

10

55

2

 

005/18 MiF

53

5

10

68

 

ATOMSKA FIZIKA

REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU  12.06.2021. GOD.

RED. BROJ

BROJ INDEKSA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

 

1

020/20   MiF

43

5

8

56

 

2

012/20   MiF

50

8

10

68

 

3

022/20 MiF

52

8

10

70

   4

 

      005/19 MiF

 

              35

              5

            8

            48

   5

      010/20 MiF

 

               30

              5

            8

            43

 

Studenti koji nisu osvojili dovoljan broj bodova mogu izaći na sljedeći ispitni rok.

Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:

55-64  ocjena 6

65-74  ocjena 7

75-84  ocjena 8

85-94  ocjena 9

95-100  ocjena 10                                                        

                                                                             Doc.dr. Alija Muhibić