Akademik prof. dr. Nedeljko Stanković


Ispit održan u srijedu, 23.06.2021. godine

Kriminalistika

 1. 029/17-OP     10 (deset)

Sportski turizam i wellnes

     1.014/17-FT         7 (sedam)      

Međunarodno krivično pravo

 1. 011/19-OP       9 (devet)

Krivično pravo – Pravni II ciklus

 1. 009/20-MrP/v        usmeni

Kriminologija

 1. 003/17-OP         6 (šest)
 2. 009/20-OP/v      7 (sedam)
 3. 007/18-OP/v      6 (šest)

Forenzika u krivičnom postupku

 1. 016/17-OP          usmeni
 2. 015/19-OP          5 (pet)
 3. 011/17-FO          usmeni

Krivično pravo

 1. 009/19-Fo            5 (pet)
 2. 003/19-Fo            6 (šest)
 3. 001/17-Op            5 (pet)
 4. 007/19-Bp/v         6 (šest)

Krivično procesno pravo

 1. 009/18-Op/v         5 (pet)
 2. 007/18-Op             5 (pet)
 3. 003/18-Fo              usmeni

Zdravstveno pravo

 1. 008/20-FA/v            8 (osam)
 2. 016/16-ST                usmeni
 3. 006/18-ST                5 (pet)
 4. 014/17-FT                usmeni
 5. 029/19-S/v               usmeni
 6. 009/20-S/v               usmeni
 7. 040/19-FA/v            usmeni

Usmeni ispit će se održati u srijedu, 30.06.2021. godine u 10.30 sati.

 

Doc. dr. Edin Kaletović


Rezultati stomatoloski materijali 19.6 2021.

1. 061 17 st       10 bodova      5 ne zadovoljava
2. 016 16 st       20 bodova      5 ne zadovoljava
3. 040 15 st       40 bodova      5 ne zadovoljava
4. 023 18 st       54 boda          6 zadovoljava 

Doc. dr. Selma Porović


 

Rezultati ispita iz predmeta Ginekologija i porodiljno održani dana 23.06.2021. godine

 1. 031/18-ST        8 (osam)
 2. 010/18-ST        9 (devet)
 3. 040/17-ST        8 (osam)