Studenti Evropskog Univerziteta Kallos Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko dikstrikt BiH učestvovali su na prezentaciji Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana” – IPA 2017


 

Studenti Evopskog Univerziteta Kallos Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko dikstrikt  BiH učestvovali su na prezentaciji Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana” – IPA 2017

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH uputilo je poziv studentima Evropskog univeziteta Kallos Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko dikstrikt BiH, da se putem  Webex konferencijskog sistema pridruže i prate prezentaciju informaciono-komunikacionih tehnologija koje se koriste u pravosuđu BiH. Prezentacija je realizovana u okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana”- IPA 2017, kojeg finansira Evropska unija.

U četvrtak, 27.5.2021. sa početkom u 12.00 h, obavljena je prezentacija, kojoj su  prisustvovali  studenti Tehničkog fakulteta-studijski program Inženjerska informatika sa Univerziteta u Tuzli i Brčko, kao i studenti elektrotehnike i informacionih tehnologija iz BiH. 

Tokom WebEx online prezentacije, nosioci projekta su studente upoznali sa pravosudnim informacionim sistemom u BiH, infrastrukturom i tehnologijom, sistemom za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima, ali i sa iskustvima i profesionalnim izazovima sa kojima se mladi inženjeri susreću u ovom poslu.

Studenti naših fakulteta su aktivno učestvovsli u radu, zadovoljni su novim saznanjima koje su stekli, a koja će doprinijeti njihovom daljem profesionalnom razvoju.
Rezultati kolokvija – Prof. dr. Izudin Tanović


 REZULTATI – Završnog kolokvija i ostalih predispitnih obaveza – 29.05.2021.

Metodika nastave fizičke kulture

Broj ind.

Kolokvij

UKUPNO

bodova

OCJENA

007/18

31,5

 

5(F)

009/18

69,5

99,5

10/A

029/19

50

80

8/C

037/19

43

73

7/D

014/19

34,5

 

5(F)

0007/19

29

 

5(F)

029/20

38

 

5/F

023/20

41

71

7/D

080/20

25

 

5/F

021/19

28

 

5/F

 Četiri rada nemaju broj indeksa.

 

Planiranje i programiranje u sportu I ciklus

Broj ind.

Kolokvij

UKUPNO

bodova

OCJENA

019/20

42,5

72,5

7/D

031/20

45,5

75,5

8/C

016/20

40,5

70,5

7/D

Dva rada nemaju i broj indeksa.

 

Planiranje i programiranje u sportu II ciklus

Broj ind.

Kolokvij

UKUPNO

bodova

OCJENA

002/20

47,5

77,5

8/C

003/20

45,5

75,5

8/C

 

(Kolokvij – minimum 40 bodova za prolaz)

Svi oni koji nisu ispunili predispitne obaveze ne mogu pristupiti polaganju završnog ispita. Studenti koji nisu zadovoljni ili žele polagati za veću ocjenu trebaju prijaviti ispit za  sljedeći ispitni rok 16.06.2021. godine. Također svi koji žele mogu istog dana izvršiti uvid u svoje  pismene radove.

Tuzla, 03.06.2021.                               

   Predmetni      nastavnik:                                                                                      

   Prof.dr Izudin Tanović