Semir Mešanović- Osnovi laboratorijske dijagnostike


 

REZULTATI ZAVRSNOG TESTA i KOLOKVIJA IZ PREDMETA OSNOVE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Odrzan dana 15.06.2020.

 

R.br.

Broj indeksa

Broj bodova

Ocjena

1.

001/18-MF

88,5

9

2.

002/18-MF

89

9

3.

005/18-MF

54

6

4.

016/17-MF

71,5

7

5.

014/17-MF

10

5

 

Broj bodova = kolokvij+zavrsni test+prisustvo nastavi + seminarski rad

SISTEM BODOVANJA:

95-100  – 10

85-94   –   9

75-84   –   8

65-74   –   7

54- 64   –  6

  0-  53 5-

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka


 

 

I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Edukacija pacijenata o upotrebi lijekova“ kandidatkinje Nerme Ćosićkić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom ,,Primjena  bromazepama i alprazolama  u terapiji sedacije” kandidatkinje Edine Mujkic, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Prof. dr. Nikola Ilanković- Rezultati ispita


 

Rezultati ispita obavljenog 10.06.2021. godine

Psihijatrija i pridružena njega – Fakultet zdravstvenih nauka

 1. 038/18-S/V                         9 (devet)
 2. 017/19-S/V                         8 (osam)
 3. 019/18-S/V                         9 (devet)
 4. 0696/17-S                           8 (osam)

Psihijatrija- Medicinski fakultet

 1. 009/17-MF                         9 (devet)
 2. 019/17-UF                          6 (šest)
 3. 003/17-MF                         7 (sedam)
 4. 013/17-MF                          8 (osam)
 5. 006/17-MF                          9 (devet)
 6. 007/17-MF                          9 (devet)
 7. 012/17-MF                          8 (osam)
 8. 011/17-MF                          9 (devet)
 9. 013/17-MF                          9 (devet)
 10. 005/17-MF                          8 (osam)

Neurologija -Medicinski fakultet

 1. 009/17-MF                           7 (sedam)
 2. 019/17-MF                           7 (sedam)
 3. 003/17-MF                           6 (šest)
 4. 013/17-MF                           8 (osam)
 5. 006/17-MF                           7 (sedam)
 6. 007/17-MF                           8 (osam)
 7. 012/17-MF                           6 (šest)
 8. 011/17-MF                           10 (deset)
 9. 005/17-MF                            7 (sedam)
 10. 013/19-MF                            8 (osam)

 

                                                                         Prof. dr. Nikola Ilanković