Prof. dr. Nenad Avramović


 

Rezultati  ispita od 23. 06.2021.
 
MJP
1.  019/17-OP               6 (šest)
2.  016/17-OP               5 (pet)
3.  009/18-OP/v            5 (pet)
4.  003/17-OP               5 (pet)
5.  008/18-OP               6 (šest) 
6.  007/18-OP               5 (pet) 
 
Međunarodno privatno pravo
1.  011/18 OP/v            7 (sedam)
2.  002/16-OP               5 (pet) 
3.  008/18-OP/v            5 (pet) 
 
Poslovno pravo
1.   019/17-OP               5 (pet) 
2.   008/18-RR               5 (pet) 
3.   005/18-RR/v            8 (osam)
4.   004/18/MP/v           7 (sedam)
 
Pravo EU
1.  008/18-OP/v             5 (pet)  
2.  002/15-OP                6 (šest)
 
Pravo osiguranja
1.  00 1/17-OP                5 (pet) 
 
 
                                                                    Prof. dr. Nenad Avramović