Rezultati ispita- Prof. dr. Mithat Tabaković


Rezultati ispita održanog 10.06.2021.godine

Interna medicina- Farmacija

  1. 003/19-FA                 7 (sedam)
  2. 009/18-FA                 7 (sedam)

Upravljanje kliničkim odjelom II ciklus

  1. 009/20-MrS                 8 (osam)
  2. 005/20-MrS/v              8 (osam)

Čitanje i pisanje naučnog rada III ciklus

  1. 004/20-Dr BMZ            9 (devet)
  2. 003/20- Dr BMZ           9 (devet)

Interna medicina – Sestrinstvo  III ciklus

      1. 002/20-Dr S/V                    9 (devet)

Izrada i objavljivanje naučnog rada I   III ciklus

      1. 002/20-Dr S/V                    9 (devet)