Doc. dr. Selma Porović


 

Rezultati ispita iz predmeta Ginekologija i porodiljno održani dana 23.06.2021. godine

  1. 031/18-ST        8 (osam)
  2. 010/18-ST        9 (devet)
  3. 040/17-ST        8 (osam)