Doc. dr. Nenad Tanasković – nadoknada predavanja


Obavještavaju se studenti da će se nadoknada predavanja iz predmeta Dentalna anatomija održati dana 15.06.2021. godine (utorak) u periodu od 10.00-13.00 sati a iz predmeta Oralna implantologija u periodu od 13.00-16.00 sati.