Rezultati ispita- Prof. dr. Nenad Avramović


 

Rezultati sa ispita održanog 9. 6. 2021.
 
Međunarodno javno pravo
1.  19/17 op       5 (pet)
2.  16/17              5 (pet)   
3.  9/18 op          5 (pet)   
4.  8/18 op          5 (pet)
 5. 07/18 op        5 (pet) 
 
Međunarodno privatno pravo
1. 23/15            6 (šest)
2. 29/17            6 (šest)   
3. 15/19            5 (pet)
 
Poslovno pravo
1.  19/17 op               5 (pet) 
2.  17/19                     5 (pet) 
3. 9/18 ose                 5 (pet)  
4.  005/20 ose            8 (osam)
5. 2/16                        7 (sedam)
 
Pravo EU
1.  17/19             6 (šest)
2.  23/15             6 (šest)
 
Saobraćajno pravo
1.  18/19        8(osam)
2.  7/17          8(osam)
3.  17/17        7 (sedam)
4.  14/17        7 (sedam)
5.  5/20          8(osam)
 
Prof. dr. Nenad Avramović