Doc.dr Budimir Tojagić – termini predavanja


Obavještavaju se studenti studijskog programa Arhitekture i Građevinarstva da će se predmeti kod doc.dr Budimira Tojagića planirano za 10.04.2021. godine odviti 15.04.2021. godine u sljedećim terminima:

  1. Menadžment tehnologija građenja – 09:00-11:00h
  2. Tehnologija betona – 11:00-13:00h
  3. Osnovi fundiranja – 13:00-16:00h

 

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 31.03.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom ,,Primjena računarskih alata u nastavnom procesu iz predmeta fizika” kandidatkinje Lejle Jagodić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Maternatika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom ,,Matematika  kao temelj za ruzvoj fizike u srednjim školama” kandidata Muamera Jagodića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 31.03.2021.godine


Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Računovodstvo troškova“ kandidatkinje Amele Lisičić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.