Prof.dr Sanda Pribić – termini predavanja


Obavještavaju se studenti da će se predmeti kod prof.dr Sande Pribić održati 24.03.2021. godine u sljedećim terminima:

 1. Medicinska etika – 10:00-14:00h
 2. Uvod u farmaciju – 14:00-15:00h
 3. Bromatologija – 15:00-17:00h

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić – termini predavanja


Obavještavaju se studenti da će se predmeti kod akademika prof.dr Rudike Gmajnića održati 24.03.2021. godine u sljedećim terminima:

 1. Organizacija farmaceutske djelatnosti – Farmacija 5. godina – (10:00-12:00h)
 2. Prometni traumatizam – Stomatologija 5. godina – (12:00-13:00h)
 3. Organizacija zdravstvene zaštite – Medicinski fakultet / Fakultet zdravstvenih nauka 3. godina – (14:00-16:00h)
 4. Umijeće liječničke struke – Medicinski fakultet 5. godina – (13:00-14:00h)
 5. Farmakoterapija u praksi – Farmacija 4. godina – (16:00-17:00h)

Prof.dr Lenart Đerđ – Prof.dr Ivan Hegediš – termini predavanja


Obavještavaju se studenti da će se predmeti kod prof.dr Lenarta Đerđa održati 23.03.2021. godine u sljedećim terminima:

 1. Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija (12:00-14:30h)
 2. Teorija ploča i ljuski (14:30-15:30h)
 3. Izvođenje radova u građevinarstvu (15:30-16:30h)

A predmeti kod prof.dr Ivana Hegediša takođe 23.03.2021. godine:

 1. Uvod u arhitekturu (12:00-13:00h)
 2. Projektovanje – javni objekti (13:00-14:00h)
 3. Projektovanje – privredni objekti (14:00-15:00h)