Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 29.03.2021. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod „Liječenje prijeloma gornjeg okrajka butne kosti“ kandidata dr. Alena Kamerića, kandidata doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.03.2021. godine do 25.03.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-32-1/21 od 29.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 31.03.2021. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.