Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 09.03.2021.godine


Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Maligna bolest i kvalitet života“ kandidatkinje Innele Memić, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 16.02.2021. godine do 02.03.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-96-1/21 od 08.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 12.03.2021. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.