Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 31.03.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom ,,Primjena računarskih alata u nastavnom procesu iz predmeta fizika” kandidatkinje Lejle Jagodić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Maternatika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom ,,Matematika  kao temelj za ruzvoj fizike u srednjim školama” kandidata Muamera Jagodića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.