Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 11.03.2021. godine


Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Liječenje prijeloma gornjeg okrajka butne kosti“ kandidata Alena Kamerića, studenta doktorskih studija na Medicinskom fakultetu, studijskog programa Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Prof.dr Halid Žigić – rezultati ispita


Rezultati ispita održanog 10.02.2021. godine iz predmeta Multimedijalni sistemi.

Broj indeksa Broj poena Ocjena
023/17-INI 55 6
006/17-INI 65 7
004/20-INT 85 9
031/17-INI 55 6
020/17-INI 55 6
011/20-INT/v 65 7