Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 15.03.2021.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Terapija bola“ kandidatkinje Maše Lekić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 24.07.2020. godine do 07.08.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-26-1/21 od 11.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 17.03.2021. godine sa početkom u 15:15 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B. Stupanjem na snagu ovog rješenja, prestaje da važi rješenje broj: 04/05-103-1/20 od 15.12.2020. godine.

Prof.dr Rudika Gmajnić – termin predavanja


Obaviještavamo studente da će predmet Organizacija zdravstvene zaštite održati 16.03.2021. godine u terminu od 12:00-14:00h. A predmet Umijeće liječničke struke 16.03.2021. godine u terminu od 17:00-18:00h.

Predmeti Farmakoterapija u praksi i Organizacija farmaceutske djelatnosti će se održati 17.03.2021. godine u terminu od 12:00-15:00h.

 

Apsolventsko slikanje


Obavještavaju se predstavnici svojih studijskih programa da se jave Omaru Hasanoviću, studentu 6. godine stomatologije, povodom apsolventskog slikanja.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 15.03.2021.godine


Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom ,,Problemi i poteškoće u izučavanju nastavnih sadržaja matematike” kandidata Senadina Tucakovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.02.2021. godine do 02.03.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-77-1/21 od 12.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.03.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Osobitosti matematike u problemskoj nastavi“ kandidata Mersada Mehmedića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 03.02.2021. godine do 17.02.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-78-1/21 od 12.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.03.2021. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

III

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Učenje otkrivanjem u nastavi matematike“ kandidata Farisa Šarića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 03.02.2021. godine do 17.02.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-79-1/21 od 12.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.03.2021. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.